Trường Cao đẳng Nghề An Giang và Trung tâm Tư vấn du học – ngoại ngữ AE ký kết hợp tác đào tạo, tuyển sinh visa du học nghề và visa đào tạo nghề Úc

Sáng 28/5, Trường Cao đẳng Nghề An Giang và Trung tâm Tư vấn du học – ngoại ngữ AE (Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại HPC) đã ký kết biên bản thỏa hợp tác chương trình đào tạo, bồi dưỡng tuyển sinh visa du học nghề và visa đào tạo nghề Úc.

Quang cảnh lễ ký kết
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang Nguyễn Thanh Hải và Giám đốc Trung tâm Tư vấn du học – ngoại ngữ AE Trần Nguyên Vũ thực hiện nghi thức ký kết

Cụ thể, Trường Cao đẳng Nghề An Giang và Trung tâm Tư vấn du học – ngoại ngữ AE phối hợp nghiên cứu, phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chương trình tuyển sinh visa du học nghề Úc và visa đào tạo nghề Úc.

Theo đó, Trung tâm Tư vấn du học – ngoại ngữ AE hỗ trợ chi phí sử dụng cơ sở vật chất thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Còn Trường Cao đẳng Nghề An Giang sẽ hỗ trợ truyền thông, quảng bá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chương trình tuyển sinh visa du học nghề Úc và visa đào tạo nghề Úc của Trung tâm Tư vấn du học – ngoại ngữ AE…