TƯ VẤN TUYỂN SINH

Ngày 04/08/2023, tại UBND Huyện Chợ Mới AEschool Phối Hợp UBND Huyện Chợ Mới Và Lãnh Đạo Ngành Giáo Dục Huyện Chợ Mới Phối Hợp Truyền Thông Tư Vấn Du Học Ngoại Ngữ

Hoạt Động Tuyển Sinh Tại Các Trường Của AE